Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
01 Wniosek o sprzedaż nieruchomości Wydział Gospodarki Nieruchomościami
02 Wniosek o sprzedaż użytkowania wieczystego gruntów Wydział Gospodarki Nieruchomościami
03 Wniosek dzierżawa, najem nieruchomości Wydział Gospodarki Nieruchomościami
03. Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej) P2 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
04 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydział Gospodarki Nieruchomościami
04. Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej) P3 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
05 Wniosek w celu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Wydział Gospodarki Nieruchomościami
05. Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań P4 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
06 Wniosek na korzystanie z nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej Wydział Gospodarki Nieruchomościami
06. Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości P5 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
07 Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej-użytkowanie wieczyste Wydział Gospodarki Nieruchomościami
07. Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB1 P6 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
08 Wniosek o przesunięcie opłaty użytk. wiecz. i rozłożenie na raty opłaty za użytk. wieczyste Wydział Gospodarki Nieruchomościami
09 Wniosek o przeniesienie własności zabudowanej nieruchomości Wydział Gospodarki Nieruchomościami
09. Wniosek o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
10 Wniosek o przyznanie własności nieruchomości przekazanej na własność Państwa w zamian za świadczenia rentowo-emerytalne, tzw. dożywotnie użytkowan Wydział Gospodarki Nieruchomościami
11 Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania Wydział Gospodarki Nieruchomościami
12 Wniosek o wycinkę drzew, zakrzaczeń, wiatrołomów Wydział Gospodarki Nieruchomościami
13 Wniosek o wykreślenie ciężaru realnego bądź hipoteki z księgi wieczystej Wydział Gospodarki Nieruchomościami
14 Wniosek o wydanie zaświadczenie o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Wydział Gospodarki Nieruchomościami
15 Wniosek o udzielenie bonifikaty z tytułu opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydział Gospodarki Nieruchomościami
art. 127a Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Biuro rzeczy znalezionych Biuro Rzeczy Znalezionych
Instrukcja wysyłania wniosków przez ePuap Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
KARTA INFORMACYJANA - Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy Wydział Komunikacji - Transport
KARTA INFORMACYJANA - Wpis zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Licencja na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Wydział Komunikacji - Transport
KARTA INFORMACYJNA - Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
KARTA INFORMACYJNA - Wymiana prawa jazdy z powodu zmiany nazwiska. Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne. Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Decyzja z zakresu gospodarki leśnej Wydział Środowiska
KARTA INFORMACYJNA - Decyzja zatwierdzająca statut spółki wodnej Wydział Środowiska
KARTA INFORMACYJNA - E-Usługi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
KARTA INFORMACYJNA - Elektroniczny wniosek o rejestrację pojazdu, rejestrację czasową lub o wyrejestrowanie pojazdu. Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Geo-Info i.Komornik Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
KARTA INFORMACYJNA - Geo-Info i.Rzeczoznawca Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
KARTA INFORMACYJNA - Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
KARTA INFORMACYJNA - Informacja o liczbie uczniów sluchaczy szkół dla doroslych lub kwalifikacyjnch kursów zawodowych ktorzy uzyskali świadectwodojrzalości, certyfikat kwalifikacji, dyplom zawodowy Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Informacja o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Informacja o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Karta Kwalifikacji Kierowcy (KKK) Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Karta wędkarska Wydział Środowiska
KARTA INFORMACYJNA - Karta łowiectwa podwodnego Wydział Środowiska
KARTA INFORMACYJNA - Licencja na pośrednictwo przy przewozie osób. Wydział Komunikacji - Transport
KARTA INFORMACYJNA - Likwidacja Klubu Sportowego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Obsługa narad koordynacyjnych Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
KARTA INFORMACYJNA - Pełnienie funkcji biegłego klasyfikatora gruntów Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
KARTA INFORMACYJNA - Podanie o skierowanie do Podstawowej Szkoły Specjalnej Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Ponowe uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - pozwolenie na emisję do powietrza Wydział Środowiska
KARTA INFORMACYJNA - Pozwolenie na kierowanie tramwajem Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Wydział Środowiska
KARTA INFORMACYJNA - Pozwolenie zintegrowane Wydział Środowiska
KARTA INFORMACYJNA - Profil Kandydata na kierowcę (PKK) Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Rejestracja pojazdu Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Rejestracja zwierząt Wydział Środowiska
KARTA INFORMACYJNA - Reklamacja na podstawie rękojmi Powiatowy Rzecznik Konsumenta
KARTA INFORMACYJNA - Roczne rozliczenie dotacji Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków Powiatu Stargardzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Sprzedaż nieruchomości Wydział Gospodarki Nieruchomościami
KARTA INFORMACYJNA - Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
KARTA INFORMACYJNA - udostępnienie terenu w celach budowlanych Wydział Gospodarki Nieruchomościami
KARTA INFORMACYJNA - Ujawnienie samodzielnych lokali Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
KARTA INFORMACYJNA - Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
KARTA INFORMACYJNA - Uzyskanie wpisu przedsiębiorcy do ewidencji ośrodków szkolenia kierowców Wydział Komunikacji - Transport
KARTA INFORMACYJNA - Uzyskanie wpisu przedsiębiorcy do ewidencji stacji kontroli pojazdów Wydział Komunikacji - Transport
KARTA INFORMACYJNA - Wniosek o dotację na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Wniosek o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Wniosek o skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Wniosek o skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Wniosek o udzielenie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Stargardzkiego przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Wniosek o udzielenie Patronatu Honorowego Starosty Stargardzkiego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Wniosek o wycinkę drzew Wydział Środowiska
KARTA INFORMACYJNA - Wydanie Międzynarodowego prawa jazdy Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Wydanie wtórnika prawa jazdy Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Wydanie wypisu/zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Wydanie zaświadczenia Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Wydawanie uprawnień diagnoście Wydział Komunikacji - Transport
KARTA INFORMACYJNA - Wymiana prawa jazdy - wpis kwalifikacji zawodowych Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Wymiana prawa jazdy wydanego do dnia 18.01.2013 r. Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Wymiana prawa jazdy z powodu utraty jego ważności Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Wyrejestrowanie pojazdu Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej Wydział Środowiska
KARTA INFORMACYJNA - Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne Wydział Komunikacji - Transport
KARTA INFORMACYJNA - Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu Wydział Środowiska
KARTA INFORMACYJNA - Założenie konta w e-usłudze dedykowanej do obsługi narad koordynacyjnych i.Narady Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
KARTA INFORMACYJNA - Założenie konta w e-usłudze dedykowanej do obsługi wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i.Projektant Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
KARTA INFORMACYJNA - Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Wydział Środowiska
KARTA INFORMACYJNA - Zezwolenie na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Wydział Komunikacji - Transport
KARTA INFORMACYJNA - Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika Wydział Komunikacji - Transport
KARTA INFORMACYJNA - Zezwolenie na zbieranie odpadów Wydział Środowiska
KARTA INFORMACYJNA - Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Stargardzki Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia Wydział Środowiska
KARTA INFORMACYJNA - Zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Zgłoszenie prac geodezyjnych Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
KARTA INFORMACYJNA - Zgłoszenie zmian w dowodzie rejestracyjnym Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Stargardzki Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
KARTA INFORMACYJNA - zwrot wywłaszczonej nieruchomości Wydział Gospodarki Nieruchomościami
KARTA INFORMACYJNA - Zwrot zatrzymanego prawa jazdy Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA -ograniczenie korzystania z nieruchomości Wydział Gospodarki Nieruchomościami
KARTA INFORMACYJNA przekszatałcenie użytk. wiecz. w prawo własności Wydział Gospodarki Nieruchomościami
KATRA INFORMACYJNA - Wygaśnięcie/zrzeczenie się licencji/zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego. Wydział Komunikacji - Transport
Klauzula informacyjna Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Niezgodość towaru konsumpcyjnego z umową Powiatowy Rzecznik Konsumenta
Oświadczenie o celu złożenia wniosku (karta parkingowa) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Oświadczenie o miejscu pobytu Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Oświadczenie o odbiorze rzeczy znalezionej Biuro Rzeczy Znalezionych
OŚWIADCZENIE O PRZEDŁUŻENIU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Oświadczenie ogólne Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
PB 1 - wniosek o pozwolenie na budowę Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 11 - Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 18 - ZGŁOSZENIE zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 2- zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 2A - zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 3 WNIOSEK - o pozwolenie na rozbiórkę Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 4 - ZGŁOSZENIE rozbiórki Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 5 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 6 - Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 7 - Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 8 - Wydanie o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 9 - WNIOSEK o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PE 14 - WNIOSEK o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Poświadczenie znalezienia rzeczy Biuro Rzeczy Znalezionych
Procedura reklamacyjna konsumentów na wadliwe towary i usługi Powiatowy Rzecznik Konsumenta
Regulamin zasad wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego Biuro Polityki Społecznej
SPRAWOZDANIE UDZIELONEGO WSPARCIA FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Upoważnienie Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
Upoważnienie Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Wniosek - prośba o pomoc prawną Powiatowy Rzecznik Konsumenta
Wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu Biuro Polityki Społecznej
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA REALIZACJA ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wniosek o wskazaniach do ulg i uprawnień Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Wniosek o wydanie karty parkingowej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - poniżej 16 roku życia Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - powyżej 16 roku życia Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków. Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem
Wykaz opłat za wydanie dokumentów i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami oraz opłaty transportowe. Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby powyżej 16 roku życia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Zgoda na przeniesienie pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa