Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
01 Wniosek o sprzedaż nieruchomości Wydział Gospodarki Nieruchomościami
01. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego- Formularz P Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
02 Wniosek o sprzedaż użytkowania wieczystego gruntów Wydział Gospodarki Nieruchomościami
02. Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków P1 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
03 Wniosek dzierżawa, najem nieruchomości Wydział Gospodarki Nieruchomościami
03. Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej) P2 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
04 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydział Gospodarki Nieruchomościami
04. Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej) P3 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
05 Wniosek w celu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Wydział Gospodarki Nieruchomościami
05. Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
06 Wniosek na korzystanie z nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej Wydział Gospodarki Nieruchomościami
06. Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości P5 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
07 Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej-użytkowanie wieczyste Wydział Gospodarki Nieruchomościami
07. Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB1 P6 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
08 Wniosek o przesunięcie opłaty użytk. wiecz. i rozłożenie na raty opłaty za użytk. wieczyste Wydział Gospodarki Nieruchomościami
08. Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów P7 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
09 Wniosek o przeniesienie własności zabudowanej nieruchomości Wydział Gospodarki Nieruchomościami
09. Wniosek o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
10 Wniosek o przyznanie własności nieruchomości przekazanej na własność Państwa w zamian za świadczenia rentowo-emerytalne, tzw. dożywotnie użytkowan Wydział Gospodarki Nieruchomościami
10. Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
11 Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania Wydział Gospodarki Nieruchomościami
12 Wniosek o wycinkę drzew, zakrzaczeń, wiatrołomów Wydział Gospodarki Nieruchomościami
13 Wniosek o wykreślenie ciężaru realnego bądź hipoteki z księgi wieczystej Wydział Gospodarki Nieruchomościami
14 Wniosek o wydanie zaświadczenie o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Wydział Gospodarki Nieruchomościami
15 Wniosek o udzielenie bonifikaty z tytułu opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydział Gospodarki Nieruchomościami
art. 127a Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Biuro rzeczy znalezionych Biuro rzeczy znalezionych
Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Informacja o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Informacja o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Instrukcja wysyłania wniosków przez ePuap Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
KARTA INFORMACYJNA - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - ELEKTRONICZNY WNIOSEK O REJESTRACJĘ POJAZDU, REJESTRACJE CZASOWĄ LUB O WYREJESTROWANIE POJAZDU Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Karta informacyjna - licencja na pośrednictwo przy przewozie Wydział Komunikacji - Transport
Karta informacyjna - licencja na przewóz osób samochodem osobowym lub pojazdem 7-9 osób Wydział Komunikacji - Transport
KARTA INFORMACYJNA - Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Profil na kandydata na kierowcę Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Przywrócenie cofniętego uprawnienia bez sprawdzenia kwalifikacji Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Rejestracja pojazdu Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Karta informacyjna - reklamacja na podstawie rękojmi Powiatowy Rzecznik Konsumenta
KARTA INFORMACYJNA - Sprzedaż nieruchomości Wydział Gospodarki Nieruchomościami
KARTA INFORMACYJNA - udostępnienie terenu w celach budowlanych Wydział Gospodarki Nieruchomościami
KARTA INFORMACYJNA - Wydanie prawa jazdy w związku z rozszerzeniem uprawnień Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Wydanie wtórnika prawa jazdy Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Karta Informacyjna - Wydanie zaświadczenia Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Wydanie zaświadczeniach o posiadanych uprawnieniach Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Wymiana zagranicznego prawa jazdy Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Wyrejestrowanie pojazdu Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Karta informacyjna - Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne Wydział Komunikacji - Transport
Karta informacyjna - zawieszenie wykonywania transportu drogowego Wydział Komunikacji - Transport
Karta informacyjna - Zezwolenie na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Wydział Komunikacji - Transport
Karta informacyjna - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika Wydział Komunikacji - Transport
KARTA INFORMACYJNA - Zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
KARTA INFORMACYJNA - Zgłoszenie zmian w dowodzie rejestracyjnym Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Karta informacyjna - zrzeczenie się, wygaśnięcie licencji, zezwolenia, zaświadczenia Wydział Komunikacji - Transport
KARTA INFORMACYJNA - zwrot wywłaszczonej nieruchomości Wydział Gospodarki Nieruchomościami
KARTA INFORMACYJNA - Zwrot zatrzymanego prawa jazdy bez sprawdzenia kwalifikacji Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA - Zwrot zatrzymanego prawa jazdy ze sprawdzeniem kwalifikacji Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
KARTA INFORMACYJNA -ograniczenie korzystania z nieruchomości Wydział Gospodarki Nieruchomościami
KARTA INFORMACYJNA przekszatałcenie użytk. wiecz. w prawo własności Wydział Gospodarki Nieruchomościami
KARTA USŁUGI - Decyzja z zakresu gospodarki leśnej Wydział Środowiska
KARTA USŁUGI - Decyzja zatwierdzająca statut spółki wodnej Wydział Środowiska
KARTA USŁUGI - Karta wędkarska Wydział Środowiska
KARTA USŁUGI - Karta łowiectwa podwodnego Wydział Środowiska
KARTA USŁUGI - pozwolenie na emisję do powietrza Wydział Środowiska
KARTA USŁUGI - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Wydział Środowiska
KARTA USŁUGI - Pozwolenie zintegrowane Wydział Środowiska
KARTA USŁUGI - Rejestracja zwierząt Wydział Środowiska
KARTA USŁUGI - Wniosek o wycinkę drzew Wydział Środowiska
KARTA USŁUGI - Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej Wydział Środowiska
KARTA USŁUGI - Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu Wydział Środowiska
KARTA USŁUGI - Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Wydział Środowiska
KARTA USŁUGI - Zezwolenie na zbieranie odpadów Wydział Środowiska
KARTA USŁUGI - Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia Wydział Środowiska
Klauzula informacyjna Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Niezgodość towaru konsumpcyjnego z umową Powiatowy Rzecznik Konsumenta
Obsługa narad koordynacyjnych Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Opłaty Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Oświadczenie - Baza eksploatacyjna Wydział Komunikacji - Transport
Oświadczenie - DOBRA REPUTACJA - pośrednictwo Wydział Komunikacji - Transport
Oświadczenie DOBRA REPUTACJA Wydział Komunikacji - Transport
Oświadczenie dot. braku tablic rejestracyjnych Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Oświadczenie dot. podatku akcyzowego Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Oświadczenie o celu złożenia wniosku (karta parkingowa) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Oświadczenie o miejscu pobytu Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Oświadczenie o odbiorze rzeczy znalezionej Biuro rzeczy znalezionych
Oświadczenie o przebywaniu z zamiarem stałego pobytu Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
OŚWIADCZENIE O PRZEDŁUŻENIU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Oświadczenie o spełnieniu wymogu Dobrej Reputacji Wydział Komunikacji - Transport
Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców Wydział Komunikacji - Transport
Oświadczenie o zamieszczeniu rozkładów jazdy Wydział Komunikacji - Transport
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Oświadczenie ogólne Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Oświadczenie osobą zarządzającą-samochód 7-9 osób Wydział Komunikacji - Transport
Oświadczenie zarządzający transportem Wydział Komunikacji - Transport
PB 1 - wniosek o pozwolenie na budowę Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 11 - Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 18 - ZGŁOSZENIE zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 2- zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 2A - zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 3 WNIOSEK - o pozwolenie na rozbiórkę Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 4 - ZGŁOSZENIE rozbiórki Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 5 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 6 - Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 7 - Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 8 - Wydanie o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PB 9 - WNIOSEK o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PE 14 - WNIOSEK o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Pełnienie funkcji biegłego klasyfikatora gruntów Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Podanie do Podstawowej Szkoły Specjalnej Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Poświadczenie znalezienia rzeczy Biuro rzeczy znalezionych
Procedura reklamacyjna konsumentów na wadliwe towary i usługi Powiatowy Rzecznik Konsumenta
Regulamin zasad wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego Biuro Polityki Społecznej
Roczne rozliczenie dotacji Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
SPRAWOZDANIE UDZIELONEGO WSPARCIA FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków Powiatu Stargardzkiego na prace konserwatorskie Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Upoważnienie Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Wniosek - licencja osób (sam. 7 do 9 osób) Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek - prośba o pomoc prawną Powiatowy Rzecznik Konsumenta
Wniosek na przewozy drogowe na potrzeby własne Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o dotację na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wniosek o kserokopię dokumentów Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Wniosek o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu Biuro Polityki Społecznej
Wniosek o przeniesienie uprawnień z licencji Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wniosek o skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wniosek o skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wniosek o udzielenie dotacji Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wniosek o udzielenie licencji na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób (sam. 7 do 9 osób) Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób(sam.osobowy) Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o udzielenie Patronatu Honorowego Starosty Stargardzkiego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA REALIZACJA ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wniosek o udzielenie zezwolenia na transport regularny i regularny specjalny osób Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o udzielenie zezwolenia na transport regularny osób w krajowym transporcie drogowym Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Wydział Komunikacji - Transport
wniosek o wpis-zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o wskazaniach do ulg i uprawnień Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
wniosek o wydanie - zmianę uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o wydanie karty parkingowej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - poniżej 16 roku życia Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - powyżej 16 roku życia Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Wniosek o wydanie PRAWA JAZDY Wydział Komunikacji - Prawo jazdy
Wniosek o wydanie wtórnika licencji Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o wydanie wtórnika licencji-zezwolenia Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPROWADZENIE ZWŁOK/ SZCZĄTKÓW Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem
Wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień z licencji Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień z licencji Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o zaświadczenie Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Wniosek o zaświadczenie - zdolność finansowa Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o zmianę treści licencji Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek o zmianę treści licencji-zezwolenia Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek- zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Wydział Komunikacji - Transport
Wniosek-licencja pośrednictwo Wydział Komunikacji - Transport
Wycofanie pojazdu z licencji-zezwolenia Wydział Komunikacji - Transport
Wykaz pojazdów Wydział Komunikacji - Transport
Wykaz pojazdów-sam. Wydział Komunikacji - Transport
Wypis z Licencji-Zezwolenia Wydział Komunikacji - Transport
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby powyżej 16 roku życia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego Wydział Komunikacji - Transport
Zawiadomienie o zbyciu-nabyciu pojazdu Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów
Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji-zezwolenia Wydział Komunikacji - Transport
Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia Wydział Komunikacji - Transport
Założenie konta w e-usłudze dedykowanej do obsługi narad koordynacyjnych i.Narady Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Założenie konta w e-usłudze dedykowanej do obsługi wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i.Projektant Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Zgoda na przeniesienie pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Stargardzki Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Zgłoszenie prac geodezyjnych Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Zgłoszenie wycofania pojazdu z Zezwolenia, Licencji Wydział Komunikacji - Transport
Zgłoszenie zmian na potrzeby własne Wydział Komunikacji - Transport
Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydział Oświaty, Kultury i Sportu