Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Karta wędkarska

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską oraz zdjęcie legitymacyjne w ilości 1 szt.

Do ww. dokumentów należy załączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty wędkarskiej.

Wniosek w pliku DOC 

Wniosek w pliku PDF 


Komórka organizacyjna

Wydział Środowiska, tel. 91 48 04 894


Opłaty

Opłata za wydanie karty łowiectwa podwodnego wynosi 10,00 zł.

Opłata płatna na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie:

nr 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.