Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu/inwentaryzacją stanu lasów lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej z określeniem: numeru działki/działek i ich położenia.
 • W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez osoby trzecie należy załączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Wniosek w pliku DOC 

Wniosek w pliku PDF 


Komórka organizacyjna

Wydział Środowiska

pokój nr 117 A, Tel. 91 48 04 891.


Opłaty

 1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia objęte jest opłatą skarbową w wysokość 17,00 zł. Opłatę należy wnieść na konto bankowe Gminy Miasto Stargard nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.
 2. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej udzielone pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania objęte jest opłatą skarbową w wysokość 17,00 zł. Opłatę należy wnieść na konto bankowe Gminy Miasto Stargard nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.

Termin i sposób realizacji

do 7 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • art. 3, art. 6 ust. 1, art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.