Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Zezwolenie na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 2. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozów-w przypadku przewozów regularnych specjalnych
 3. proponowany rozkład jazdy zawierający informacje określone w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy
 4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi
 6. kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.doc

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.pdf

Oświadczenie o zamieszczeniu rozkładów jazdy.doc

Oświadczenie o zamieszczeniu rozkładów jazdy.pdf

Wykaz pojazdów. doc

Wykaz pojazdów.pdf


Opłaty

Zgodnie z tabelą zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2021, poz. 2021)

 

Opłatę za wydanie zezwolenia wnosi się w kasie Starostwa lub na konto: Starostwo Powiatowe  w Stargardzie Ul. Skarbowa 173-110 Stargard Nr konta: 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł (opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Stargard: 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy:

 1. do 1 miesiąca,
 2. w sprawach wymagających dokonania uzgodnień – do 2 miesięcy

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz.2201 ),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r.,poz. 2000)


Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.