Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KATRA INFORMACYJNA - Wygaśnięcie/zrzeczenie się licencji/zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1) zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
2) oryginał licencji oraz wypisy w przypadku zrzeczenia się licencji/zezwolenia

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia.doc

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia.pdf


Opłaty

Opłaty:

1. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii ( nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 17 zł.

2.  za wydanie decyzji – 10 zł (opłata obowiązkowa)

 

Opłatę za wydanie decyzji wnosi się w kasie Starostwa lub na konto: Starostwo Powiatowe w Stargardzie Ul. Skarbowa 173-110 Stargard Nr konta: 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł (opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Stargard: 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.


Termin i sposób realizacji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1) Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.

2) Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.


Podstawa prawna

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r.,poz. 2000)


Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.