Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

15 Wniosek o udzielenie bonifikaty z tytułu opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek w pliku DOC 

Wniosek w pliku PDF