Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Rejestracja zwierząt

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek spełniający wymagania art. 64 ust. 4 pkt 2 - 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię dokumentu, o którym mowa w art. 64 ust. 4 pkt 11 ustawy o ochronie przyrody.

Wniosek w pliku DOC 

Wniosek w pliku PDF 


Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt wynosi 26,00 zł.


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni.


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.