Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby powyżej 16 roku życia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby powyżej 16 roku życia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby powyżej 16 roku życia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności


Komórka organizacyjna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności