Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1)  wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
2)   oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
3)  wykaz pojazdów zawierający markę, typ, nr rejestracyjny, nr VIN pojazdów wraz ze wskazaniem prawa dysponowania tymi pojazdami oraz kserokopie dowodów rejestracyjnych zgłaszanych pojazdów

Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.pdf

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.doc

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.pdf

Wykaz pojazdów.doc

Wykaz pojazdów.pdf


Opłaty

Zgodnie z tabelą zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2021, poz. 1220)

 

Opłatę za wydanie zezwolenia wnosi się w kasie Starostwa lub na konto: Starostwo Powiatowe  w Stargardzie Ul. Skarbowa 173-110 Stargard Nr konta: 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł (opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Stargard: 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy:

  1. do 1 miesiąca,

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r.,poz. 2000)


Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.