Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne.

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1.    Wydanie zezwolenia:
a)    wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
b)    orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
c)    orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
d)    zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi (w przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej wystarczy zaświadczenie, że osoba jest zatrudniona w OSP).

2.    Przedłużenie ważności zezwolenia:
a)    wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
b)    orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
c)    orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

3.  Do wglądu: dowód osobisty lub paszport, prawo jazdy

Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne.pdf

 


Opłaty

Opłaty:
za wydanie zezwolenia – 50,00 zł.
Opłatę wnosi się w  Starostwie lub na konto: Starostwo Powiatowe w Stargardzie, nr konta: 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301

Opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł na konto: Urzędu Miasta w Stargardzie nr konta:  08 1240 3901 1111 0000 4216 5217


Termin i sposób realizacji

Przewidywany termin i sposób załatwienia sprawy:
 Do 3 dni


Podstawa prawna

Podstawa prawna:
-  ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r. poz. 1212 t. j.),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne(Dz. U. z 2017 r. poz.140 t.j. z późn. zm.)

 


Dodatkowe informacje, uwagi

Uwagi:
Zezwolenie może otrzymać osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada odpowiednie kategorie prawa jazdy