Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Biuro rzeczy znalezionych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Termin i sposób realizacji

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie powiatu z wyjątkiem:

 1. rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz do rzeczy znalezionych w środkach transportu tj. w wagonie kolejowym , na statku, lub innym środku transportu publicznego. W takich wypadkach znalazca zobowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,
 2. rzeczy, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w razie znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego, karty powołania albo mapy wojskowej, znalazca powinien niezwłocznie oddać znalezioną rzecz lub dokument najbliższej jednostce Policji,
 3. rzecz, której posiadanie wymaga szczególnego zezwolenia organów państwowych, jak broń, amunicja, materiały wybuchowe, aparatura radiowo-nadawcza oraz znalezione dowody osobiste, tymczasowe zaświadczenia tożsamości, paszporty i dokumenty podróży, znalazca powinien niezwłocznie oddać najbliższej jednostce Policji.

 

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

 1. jaka rzecz (przedmiot) został zgubiony, opisać rzecz- jej charakterystyczny wygląd, bądź znaki szczególne,
 2. przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenie, opis charakterystycznych śladów zużycia itp.),
 3. osoby oddające rzeczy znalezione do biura wypełniają krótki formularz, który jest potwierdzeniem przyjęcia rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych.

Biuro Rzeczy Znalezionych przechowuje rzeczy przez okres 2 lat.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2015 poz. 397)