Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków Powiatu Stargardzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

- opisane kserokopie prawidłowych dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki

- dokumentacja zdjęciowa zrealizowanych praz

- protokół odbioru prac

 Wniosek dot. sprawozdania z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków Powiatu Stargardzkiego

Wniosek dot. Sprawozdania z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków Powiatu Stargardzkiego


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Skarbowa 1 73-110 Stargard


Opłaty

Opłaty: brak


Termin i sposób realizacji

Termin wykonania zadania i wykorzystania środków ustala się w umowie zawartej z beneficjentem


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

Uchwała Nr XXXIV/393/09 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim  z dnia 29 kwietnia 2009 r.,

Uchwała Nr XXXVIII/466/22 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.     


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy : nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Złożenie dokumentów: parter, Biuro Podawcze lub drogą pocztową.