Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Wniosek o udzielenie Patronatu Honorowego Starosty Stargardzkiego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie Patronatu Honorowego Starosty Stargardzkiego / Wniosek o uczestnictwo Starosty Stargardzkiego w Komitecie Honorowym


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty Kultury i Sportu, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.


Termin i sposób realizacji

Termin składania wniosku o przyznanie patronatu nie może być krótszy niż miesiąc przed planowaną datą organizacji wydarzenia
lub przedsięwzięcia. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa przyznania patronatu nie wymaga uzasadnienia.

Złożenie wniosku nie oznacza przyznania patronatu.


Podstawa prawna

Zarządzenie nr 172/13 Starosty Stargardzkiego z dnia 17 maja 2013 r.


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Złożenie dokumentów: parter, Biuro Podawcze lub drogą pocztową.