drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Wpis do rejestru zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B

rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r.

w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków

Podstawa prawna: art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

I. WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek spełniający wymagania art. 64 ust. 4 pkt 2 - 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię dokumentu, o którym mowa w art. 64 ust. 4 pkt 11 ustawy o ochronie przyrody.

 

Sposób złożenia dokumentów: pocztą, osobiście lub przez ePUAP

 

II. WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt wynosi 26,00 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

Sposób odbioru dokumentów: pocztą lub osobiście

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Środowiska, tel. 91 48 04 894

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.

 VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.