drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

KARTA WĘDKARSKA UPRAWNIAJĄCA DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

I. WYMAGANE DOKUMENTY – oryginały:
Zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską oraz zdjęcie legitymacyjne w ilości 1 szt.

Do ww. dokumentów należy załączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty wędkarskiej.

Sposób złożenia dokumentów: pocztą lub osobiście

 

II. WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata za wydanie karty łowiectwa podwodnego wynosi 10,00 zł.

Opłata płatna na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie:

nr 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

Sposób odbioru dokumentów: pocztą lub osobiście

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Środowiska, tel. 91 48 04 894

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.

 VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.