drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

 

Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu/inwentaryzacją stanu lasów lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej – dla gruntów sklasyfikowanych jako „Ls”

Podstawa prawna:

  • art. 3, art. 6 ust. 1, art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu/inwentaryzacją stanu lasów lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej z określeniem: numeru działki/działek i ich położenia.
  2. W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez osoby trzecie należy załączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.
  3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, Kancelaria Ogólna – parter.

 Sposoby dostarczenia dokumentów:

- osobiście,

- pocztą,

- ePUAP

Sposoby odbioru dokumentów:

- osobiście, Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, Kancelaria Ogólna – parter,

- pocztą,

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska

pokój nr 117 A, Tel. 91 48 04 891.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do 16.00.

Opłaty:

  1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia objęte jest opłatą skarbową w wysokość 17,00 zł. Opłatę należy wnieść na konto bankowe Gminy Miasto Stargard nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.
  2. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej udzielone pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania objęte jest opłatą skarbową w wysokość 17,00 zł. Opłatę należy wnieść na konto bankowe Gminy Miasto Stargard nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.

 

Termin załatwienia sprawy: do 7 dni od dnia złożenia wniosku.