drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

POŚWIADCZENIE ZNALEZIENIA RZECZY
 
 
Zawiadomienie wypełnia znalazca i składa wraz z rzeczą znalezioną w Biurze Obsługi Urzędu.
 
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (091) 48-04-935, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00- do16:00.